PRIVALOMOS IR REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI LITERATŪROS SĄRAŠAI 5 – IV GIMNAZIJOS KLASĖMS

LITERATŪROS SĄRAŠAS 5 KLASEI

1.K. Boruta. Jurgio Paketurio klajonės
2.R. Černiauskas. Jūra yra sūri, Čir vir vir pavasaris
3.V. Dautartas. Žydrieji jungos arba R. Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai
4.L. Degėsys. Žolynas. Žvėrynas, Gerai, bet nelabai (melų pasakos)
5.L. Gutauskas. Paukščių takas (eilėraščiai)
6.J.Jankus. Po raganos kirviu
7.V. V. Landsbergis. Obuolių pasakos arba R. Černiauskas. Slieko pasaka
8.I.Meras. Geltonas lopas
9.G.Morkūnas. Vasara su katšuniu (Grįžimo istorija)
10.V.Petkevičius. Didysis Medžiotojas Mikas Pupkus
11.S.Poškus. Nebaigta pasaka
12.V.Račickas. Zuika padūkėlis arba Jos vardas Nippė

1.Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos
2.Ch. R. Chimenesas. Plateras ir aš arba K. Dicamillo. Pasaka apie Desperą
3.T. Janson. Tėtis ir jūra arba Nematomas vaikas L. Kerolis. Alisa stebuklų šalyje arba M. Macourekas. Du šimtai senelių, arba R. Dahl. Raganos
4.S. Lagerliof. Stebuklingosios Nilso kelionės
5.K. S. Liuisas. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta arba Dž. K. Rouling. Haris Poteris ir Išminties akmuo, arba Dž. R. R. Tolkinas. Hobitas
6.B. Park. Čia buvo Mikas Hartas arba R. Welsh. Drakono sparnai, arba G. Paris. Moliūgėlio istorija
7.V. Sarojanas. Tėti, tu keistuolis. Mama, aš tave myliu arba U. Starkas. Sikstenas, arba R. Dahl. Denis pasaulio čempionas, arba K. Niostlinger. Pirmadienį viskas kitaip
8.K. Steinsdóttir. Spurgos ir karis arba Angelas Vakarų rajone
9.E. Švarc. Žvaigždūnė arba M. Murray. Beveik neįtikėtina Kedrės B. Hartli istorija (tos, kuri planavo nepaprastą gyvenimą; Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė (tos, kuri negali nesklandyti aukštai ir nemylėti giliai)
10.Ž. Vilson. Mes – dvynės arba D. Geisler. Slapti Vandos užrašai, arba S. Olsson, A. Jacobson. Berto dienoraštis arba Berto žygiai, arba P. Džonsonas. Kaip auklėti savo tėvus

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS 6 KLASEI

1.K. Saja. Būrimas obuolio sėklom.
2.P. Tarasenka. Perkūno šventykloje.
3.M. Vainilaitis. Kaulo bobos apžavai arba Sidabrinė kultuvėlė, arba Akivarų tiltas.
4.J. Žilinskas. Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas.
5.E. Blyton. Šauniojo penketuko nuotykiai arba P. Berna. Arklys be galvos.
6.M. de Jongas. Gandralizdis ant stogo arba O Dell. Mėlynųjų delfinų sala, arba F.Istvaaan. Lutra ( Murza), arba F.Zaltenas. Bembis.Bembio vaikai, arba F.Movetas.Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi.Janošas (Janosh). Brolių Grimų pasakos kitaip.
7.K. S. Liuisas. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta arba Dž.K.Rouling. Haris Poteris ir Išminties akmuo, arba Dž. R.R. Tolkinas. Hobitas.
8.H. Malot. Be šeimos arba K. Hagerup. Morkus ir Diana, arba F.Erlingsson. Benjaminas Balandis, arba M. Gripė. Jozefina, arba Hugas ir Jozefina. Hugas, arba J. Mark. Griaustinis ir žaibai, arba E.Colfer. Benis ir Omaras, arba V.Železnikovas. Visi svajoja apie šunį arba Baidyklė.
9. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas arba Papasakok apie kalakutą, Džo.

10.P. Moon. Neskaityk šios knygos.
11.J. C. Mourlevat. Upė, tekanti atgal.
12.B. Reuteris. Busterio pasaulis arba L. Sachar. Berniukas mergaičių tualete, arba C.Biodker. Silas ir juodoji kumelė.
13.E. Švarc. Žvaigždūnė arba M.Murray. Beveik neįtikėtina Kedrės B.Hartli istorija ( tos, kuri planavo nepaprastą gyvenimą; Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė ( tos, kuri negali nesklandyti aukštai ir nemylėti giliai).
14.H. Varmer, L .Brogerr. Vargšas berniukas iš Odensės arba K. Ljunggren. Svečiuose pas Astridą Lindgren.
15.Ž. Vilson. Mes – dvynės arba D. Geisler. Slapti Vandos užrašai, arba S.Olsson, A.Jacobson. Berto dienoraštis arba Berto žygiai, arba P.Džonsonas. Kaip auklėti savo tėvus.

LITERATŪROS SĄRAŠAS 7 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

1. K. Donelaitis. Metai.(,,Pavasario linksmybės“)
2. V. Pietaris. Algimantas (ištrauka)
3. J. Biliūnas. Laimės žiburys
4. S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai)
5. M. Martinaitis. Žemės dukra
6. B. Vilimaitė. Papartynų saulė
7. J. Erlickas. Humoreskos

Visuotinės literatūros tekstai

8. R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas
9. D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas
10. Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis
11. V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas
12. A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą
13. A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina
14. Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos)

LITERATŪROS SĄRAŠAS 8 KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

1. Maironis. Jūratė ir Kastytis
2. V. Krėvė. Skerdžius
3. K. Boruta. Baltaragio malūnas
4. K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis
5. J. Vaičiūnaitė arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)
6. B. Radzevičius. Žmogus sniege

Visuotinės literatūros tekstai

7. Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apienupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus).
8. R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga
9. M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija
10. Homeras. Odisėja (ištraukos)
11. L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas
12. E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė
13. O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne
14. Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas
15. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta

LITERATŪROS SĄRAŠAS I GIMNAZIJOS KLASEI

Lietuvių literatūros tekstai

1.Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
2.Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
3.Gedimino laiškai (pasirinkti laiškai)
4.M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
5.M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)
6.A. Baranauskas. Anykščių šilelis
7.Maironis. Pavasario balsai
8.Žemaitė. Marti
9.S. Šaltenis. Riešutų duona

Visuotinės literatūros tekstai

1.Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
2.Sofoklis. Antigonė
3.Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą) Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
4.Rolando giesmė
5.Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
6.M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas
7.V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras
8.Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Tartiufas
9.A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Konradas Valenrodas
10.O. de Balzakas (H. de Balzac). Eugenija Grande

LITERATŪROS SĄRAŠAS II GIMNAZIJOS KLASEI

1.Maironis. Pavasario balsai (eilėraščiai)
2.V. Mykolaitis-Putinas (simbolistiniai eilėraščiai)
3.J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
4.Žemaitė. Marti
5.J. P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (novelės)
6.I. Šeinius. Kuprelis
7.K. Binkis. 100 pavasarių (eilėraščiai)
8.H. Radauskas (eilėraščiai)
9.V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (sonetai)
10.B. Sruoga. Dievų miškas
11.A. Škėma. Novelė „Madona“
12.R. Granauskas. Novelė „Vienas“
13.J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias
14.A. Mackus. Žodžiai ir raidės / Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti eilėraščiai)
15.M. Martinaitis. Kukučio baladės
16.V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu
17.J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai
18.R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo
19.Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
20.U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
21.J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais

LITERATŪROS SĄRAŠAS III GIMNAZIJOS KLASEI

Šiuos kūrinius ar jų ištraukas skaitysime ir analizuosime bei interpretuosime literatūros pamokose.

1.H.Kunas. Senovės Graikijos legendos ir mitai.
2.Sofoklis. Antigonė.
3.Biblija.
4.V.Šekspyras. Sonetai. Hamletas.
5.J.V.Getė. Faustas.
6.K.Donelaitis. Metai.
7.A.Baranauskas. Anykščių šilelis. Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva.
8.A.Mickevičius. Vėlinės. III dalis.
9.A.Mickevičius. Ponas Tadas. I ir IV knygos
10.A.Mickevičius. Meilės sonetai. Krymo sonetai.
11.Maironis.Pavasario balsai. Jaunoji Lietuva ( Įžanga).
12.F.Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė.
13.J.Biliūnas. Liūdna pasaka. Apsakymai – Ubagas, Vagis, Piestupys, Motina, Laimės žiburys, Lazda, Žvaigždė.
14.Šatrijos Ragana. Irkos tragedija. Sename dvare.
15.J.Tumas-Vaižgantas. Aš, tarnaitė ir kanarėlė. Pragiedruliai (ištraukos iš Gondingos krašto, Napalys darbus dirba ir Lino darbų pasaka).
16.V.Krėvė. Apsakymai – Silkės, Antanuko rytas. Padavimas – Gilšė. Drama – Skirgaila.
17.V.Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
18.J.Savickis. Kova. Vagis. Ad Astra.
19.A.Vaičiulaitis. Tarp šieno pradalgių . Šiaurietė. Tavo veido šviesa. Valentina.
20.B. Sruoga. Milžino paunksmė.

LITERATŪROS SĄRAŠAS IV GIMNAZIJOS KLASEI

Šiuos kūrinius ar jų ištraukas skaitysime ir analizuosime bei interpretuosime literatūros pamokose.
Egzaminų tekstų ar jų ištraukų autoriai paryškinti.

1.V. Mykolaitis–Putinas. Altorių šešėly.
2.J. Savickis. Novelės.
3.S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu. Prie didelio kelio (poezija).
4.M. Remarkas. Vakarų fronte nieko nauja.
5.E Hemingvėjus. Senis ir jūra.
6.F. Kafka. Metamorfozė.
7.H. Radauskas. Poezija.
8.A. Vaičiulaitis. Novelės iš Pelkių tako, romanas Valentina.
9.A. Kamiu. Maras.
10.B. Sruoga. Dievų miškas.
11.A. Škėma. Balta drobulė.
12.J. Marcinkevičius. Mažvydas.
13.J. Aputis. Keleivio novelės
arba Gegužė ant nulūžusio beržo.
14.R. Granauskas. Jaučio aukojimas. Novelės.
15.V. Juknaitė. Stiklo šalis.
16.Saulius Šaltenis. Apysakos. Novelės.
17.B. Vilimaitė. Papartynų saulė (novelės).
18.S. Geda. Poezija.
19.J. Vaičiūnaitė. Poezija.
20.M. Martinaitis. Poezija.
21.T. Venclova. Poezija
.
22.N. Miliauskaitė. Poezija.

 

Joomla templates by a4joomla